"Roman giân-gí" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (A-lú-mih sóa Roman chu-gí chit ia̍h khì Roman giân-gí
 
]]
 
'''Roman chugiân-gí''' ia̍h '''Romance chugiân-gí''' ([[Eng-gí]]: ''Romance languages'') sī tùi thong-sio̍k [[Latin-gí]] ián-piàn chhut--lâi ê kok-chióng [[gí-giân]]. Khah chē-lâng sú-iōng ê Roman gí-giân ū chhin-chhiūⁿ [[Hoat-gí]], [[Se-pan-gâ-gí]], [[Portugal-gí]], [[Italia-gí]], [[Romania-gí]] téng-téng.
 
{{Phí}}