"Chhiau-chhōe ia̋n-jín" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
'''Chhiau-chhōe ia̋n-jín''' (Eng-gí: ''{{lang|en|search engine}}''), '''so͘-sîm ia̋n-jín''' (Tâi-oân [[ChhiàⁿChiàⁿ-thé Tiong-bûn]]: 搜尋引擎) iah-sī '''so͘-sek ín-kèng''' ([[Kán-hòa-jī]]: 搜索引擎), sī the̍h kiongthê-kiōng iōng-chiá chhiau [[tiān-náu]] hē-thóng chu-liāu--ê [[chu-sìn chhiau-chhōe]] (''{{lang|en|information retrieval}}'') hē-thóng. siōngSiōng chhut-miâ--ê sī bāng-lō͘ chhiau-chhōe ia̋n-thóngjín. Chiàu kong-lêng thang hun-chò tô͘-phìⁿ chhiau-chhōe ia̋n-thóngjín, iáⁿ-phìⁿ chhiau-chhōe ia̋n-jín. Chiàu beh chhōe--ê chu-liāu lâi-goân ū toh-bīn chhiau-chhōe ia̋n-thóngjín téng.
 
== Chham-khó ==
* [[Chhiau-chhōe ia̋n-jín chòe-ka-hòa]] (''{{lang|en|Search Engine Optimization}}'')