"Se-pan-gâ Kè-sêng Chiàn-cheng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Au-chiu le̍k-sú为Au-chiu ê le̍k-sú
('''Se-pan-gâ Kè-sêng Chiàn-cheng''' sī 1702 nî kàu 1714 nî kan Au-chiu ê chi̍t kái tōa chiàn-sū. Tāi-seng sī 1700 nî bóe tāi Se-pan-gâ H… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
~ (机器人:变更分类Au-chiu le̍k-sú为Au-chiu ê le̍k-sú)
{{stub}}
 
[[CategoryLūi-pia̍t:Au-chiu ê le̍k-sú]]
[[CategoryLūi-pia̍t:Chiàn-cheng]]