"Viking-lâng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Au-chiu le̍k-sú为Au-chiu ê le̍k-sú
~ (机器人:变更分类Au-chiu le̍k-sú为Au-chiu ê le̍k-sú)
 
* [[Jared Diamond|Diamond, Jared]]. 2005. ''Collapse: how societies choose to fail or succeed''. New York: Viking.
 
[[CategoryLūi-pia̍t:Au-chiu ê le̍k-sú]]
[[CategoryLūi-pia̍t:Au-chiu-lâng]]