"Castilla" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Castilla''' (Se-pan-gâ-gí ho͘-im: [kasˈtiʎa]) sī ùi kin-á-ji̍p Se-pan-gâ ê chi̍t-ê pian-kài put-tēng ê le̍k-sú-sèng tē-khu, khah-chá p… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Castilla''' ([[Se-pan-gâ-gí]] ho͘-im: [kasˈtiʎa]) sī ùi kin-á-ji̍p [[Se-pan-gâ]] ê chi̍t-ê pian-kài put-tēng ê le̍k-sú-sèng tē-khu, khah-chá pat chûn-chāi [[Castilla Ông-kok]], āu--lâi chham sì-ûi ê ông-khoân ha̍p chò [[Castilla Ông-léng]], liáu-āu koh piànpìⁿ chò [[Se-pan-gâ Ông-kok]].
 
{{stub}}