"Romulus" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
bot ho͘-im kái-chèng (-té-bé +tè-bé)
~ (bot ho͘-im kái-chèng (-té-bé +tè-bé))
 
'''Romulus''' sī [[Lô-má]] ê thoân-soat-sèng ê khai-kí-chó͘ kiam thâu chi̍t ūi ông-kun.
 
Tī [[Lô-má sîn-ōe]] lāi-bīn, i kap siang-seⁿ hiaⁿ-tī [[Romulus kap Remus|Remus]] cheng-lūn khí siâⁿ ê só͘-chāi, -bé Romulus he̍k-chiá i-ê chi-chhî-chiá thâi sí Remus, kiàn-li̍p Lô-má siâⁿ.
 
{{stub}}