"Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/9 goe̍h 3 ji̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
bot ho͘-im kái-chèng (-té-bé +tè-bé)
~ (bot ho͘-im kái-chèng (-té-bé +tè-bé))
 
| event1 = [[Bông-kó͘ Tè-kok]] kap [[Mamluk Sultan-kok]] khí [[Ain Jalut Chiàn-tò͘]].
| year2 = 1346 nî
| event2 = [[Pah-nî Chiàn-cheng]]: [[Eng-lân Ông-kok]] kap [[Hoat-lân-se Ông-kok]] kiam in siang-pêng tông-bêng khí [[Crécy Chiàn-tò͘]] ''(tô͘)'', -bé Eng-lân sè-le̍k sèng-lī.
| year3 = 1783 nî
| event3 = [[Tāi Eng-kok]] [[George 3-sè]] ê tāi-piáu kap [[America Ha̍p-chiòng-kok]] ê tāi-piáu chhiam [[Pa-lí Tiâu-iok (1783 nî)|Pa-lí Tiâu-iok]], liáu-kiat [[Bí-kok Kek-bēng Chiàn-cheng]].