"Tâi-oân le̍k-sú" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Tâi-oân le̍k-sú为Tâi-oân ê le̍k-sú
~ (机器人:变更分类Tâi-oân le̍k-sú为Tâi-oân ê le̍k-sú)
 
* [http://www.holopedia.net/wiki.phtml?title=T%C3%A2i-o%C3%A2n_le%CC%8Dk-s%C3%BA kū-pán]
 
[[CategoryLūi-pia̍t:Tâi-oân ê le̍k-sú]]