"Tek-ì-chì Tè-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Tek-kok le̍k-sú为Tek-kok ê le̍k-sú
~ (机器人:变更分类Tek-kok le̍k-sú为Tek-kok ê le̍k-sú)
{{stub}}
 
[[CategoryLūi-pia̍t:Tek-kok ê le̍k-sú]]