"Wikipedia:Tāi-sài-koán" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Chhú-siau 182.232.143.70 ê siu-kái, kái tńg khì TNTErick siōng bóe ê siu-tēng-pún
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
~ (Chhú-siau 182.232.143.70 ê siu-kái, kái tńg khì TNTErick siōng bóe ê siu-tēng-pún)
piau-chhiam: 回退
 
==Deutsch==
[[Tek-gí|de]]: Willkommen in der Botschaft der Minnan Wikipedia!everything
 
== English ==