"Edo sî-tāi" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Ji̍t-pún le̍k-sú为Ji̍t-pún ê le̍k-sú
~ (机器人:变更分类Ji̍t-pún le̍k-sú为Ji̍t-pún ê le̍k-sú)
 
 
{{stub}}
 
[[CategoryLūi-pia̍t:Ji̍t-pún ê le̍k-sú]]
[[CategoryLūi-pia̍t:Edo sî-tāi]]