"Tāi Ji̍t-pún Tè-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Ji̍t-pún le̍k-sú为Ji̍t-pún ê le̍k-sú
~ (机器人:变更分类A-chiu le̍k-sú为A-chiu ê le̍k-sú)
~ (机器人:变更分类Ji̍t-pún le̍k-sú为Ji̍t-pún ê le̍k-sú)
 
 
[[Lūi-pia̍t:A-chiu ê le̍k-sú]]
[[Lūi-pia̍t:Ji̍t-pún ê le̍k-sú]]
[[Lūi-pia̍t:Tāi Ji̍t-pún Tè-kok| ]]