"Lô-má-jī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (added Category:Jī-bó-hē using HotCat
 
'''Lô-má-jī'''/'''Roma-jī''' ([[Hàn-jī]]: 羅馬字), '''Lia̍p(La)-teng-jī'''/'''Latin-jī''' (Hàn-jī: 拉丁字) sī sè-kài siāng sî-kiâⁿ ê [[bûn-jī hē-thóng]], [[Eng-gí]] kap chē-chē ê [[gí-giân]] lóng-iōng Lô-má-jī lâi su-siá.
 
== Le̍k-sú ==
{{Main|Lô-má-jī ê le̍k-sú}}
 
=== Kó͘ Italia-sek jī-bó-hō ===
{| class="wikitable"
|+ [[Kó͘ Italia-sek jī-bó-hō]]
|-
!Jī-bó || 𐌀 || 𐌁 || 𐌂 || 𐌃 || 𐌄 || 𐌅 || 𐌆 || 𐌇 || 𐌈 || 𐌉 || 𐌊 || 𐌋 || 𐌌 || 𐌍 || 𐌎 || 𐌏 || 𐌐 || 𐌑 || 𐌒 || 𐌓 || 𐌔 || 𐌕 || 𐌖 || 𐌗 || 𐌘 || 𐌙 || 𐌚
|-
![[Choán-jī]] || A || B || C || D || E || V || Z || H || Θ || I || K || L || M || N || Ξ || O || P || Ś || Q || R || S || T || Y || X || Φ || Ψ || F
|}
 
===Kó͘-tāi Latin jī-bó-hē ===
{| class="wikitable"
|+ Kó͘-tāi Latin jī-bó-hē (''Archaic Latin alphabet'')
|-
!Chiàu Kó͘ Italia-sek || 𐌀 || 𐌁 || 𐌂 || 𐌃 || 𐌄 || 𐌅 || 𐌆 || 𐌇 || 𐌉 || 𐌊 || 𐌋 || 𐌌 || 𐌍 || 𐌏 || 𐌐 || 𐌒 || 𐌓 || 𐌔 || 𐌕 || 𐌖 || 𐌗
|-
!Chiàu Latin || A || B || C || D || E || F || Z || H || I || K || L || M || N || O || P || Q || R || S || T || V || X
|}
 
===Kó͘-tián Latin jī-bó-hē===
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+ [[Kó͘-tián Latin jī-bó-hē]] (''Classical Latin alphabet'')
|-
! style="text-align:left" | Jī-bó
! [[A]] !! [[B]] !! [[C]] !! [[D]] !! [[E]] !! [[F]] !! [[G]] !! [[H]] !! [[I]] !! [[K]] !! [[L]] !! [[M]] !! [[N]] !! [[O]] !! [[P]] !! [[Q]] !! [[R]] !! [[S]] !! [[T]] !! [[V]] !! [[X]] !! [[Y]] !! [[Z]]
|-
! style="text-align:left" | Latin hō-miâ (majus)
| {{sm|á}} || {{sm|bé}} || {{sm|cé}} || {{sm|dé}} || {{sm|é}} || {{sm|ef}} || {{sm|gé}} || {{sm|há}} || {{sm|ꟾ}} || {{sm|ká}} || {{sm|el}} || {{sm|em}} || {{sm|en}} || {{sm|ó}} || {{sm|pé}} || {{sm|q}}{{sm|v́}} || {{sm|er}} || {{sm|es}} || {{sm|té}} || {{sm|v́}} || {{sm|ix}} || {{sm|ꟾ graeca}} || {{sm|zéta}}
|-
! style="text-align:left" | Latin hō-miâ
| ''ā || ''bē || ''cē || ''dē || ''ē || ''ef || ''gē || ''hā || ''ī || ''kā || ''el || ''em || ''en || ''ō || ''pē || ''qū || ''er || ''es || ''tē || ''ū || ''ix || {{nowrap|''ī Graeca}} || ''zēta
|-
! style="text-align:left" | Latin ho͘-im ([[Help:IPA/Latin|IPA]])
| {{IPA|aː}} || {{IPA|beː}} || {{IPA|keː}} || {{IPA|deː}} || {{IPA|eː}} || {{IPA|ɛf}} || {{IPA|ɡeː}} || {{IPA|haː}} || {{IPA|iː}} || {{IPA|kaː}} || {{IPA|ɛl}} || {{IPA|ɛm}} || {{IPA|ɛn}} || {{IPA|oː}} || {{IPA|peː}} || {{IPA|kuː}} || {{IPA|ɛr}} || {{IPA|ɛs}} || {{IPA|teː}} || {{IPA|uː}} || {{IPA|iks}} || {{IPA|iː ˈɡraɪka}} || {{IPA|ˈdzeːta}}
|}
 
===ISO ki-pún Latin jī-bó-hē===
{{main|ISO ki-pún Latin jī-bó-hē}}
{|class="wikitable" style="text-align:center; table-layout:fixed"
|+ ISO ki-pún Latin jī-bó
|-
![[Tōa-pún-jī]] Latin jī-bó-hē
|[[A]]||[[B]]||[[C]]||[[D]]||[[E]]||[[F]]||[[G]]||[[H]]||[[I]]||[[J]]||[[K]]||[[L]]||[[M]]||[[N]]||[[O]]||[[P]]||[[Q]]||[[R]]||[[S]]||[[T]]||[[U]]||[[V]]||[[W]]||[[X]]||[[Y]]||[[Z]]
|-
![[Sió-pún-jī]] Latin jī-bó-hē
|a||b||c||d||e||f||g||h||i||j||k||l||m||n||o||p||q||r||s||t||u||v||w||x||y||z
|}
 
== Siāng ki-pún 26-ê jī-bó ==