"AirAsia" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''AirAsia Berhad''' sī Má-lâi-se-a ê kē-só͘-hùi hâng-khong, chóng-siā tī Kuala Lumpur Kok-chè Khong-káng {{stub}} C… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
[[File:AirAsia New Logo.svg|thumb|Logo]]
 
'''AirAsia [[iú-hān kong-si|Berhad]]''' sī [[Má-lâi-se-a]] ê [[kē-só͘-hùi hâng-khong]], chóng-siā tī [[Kuala Lumpur Kok-chè Khong-káng]]