"AirAsia" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
[[File:AirAsia New Logo.svg|thumb|Logo]]
 
'''AirAsia [[iú-hān kong-si|Berhad]]''' sī [[Má-lâi-se-a]] ê [[kē-só͘-hùi hâng-khong]], chóng-siā tī [[Kuala Lumpur Kok-chè Khong-káng]].
 
{{stub}}