"Iōng-chiá kài-bīn" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Chhú-siau Bluefarrow (thó-lūn) ê siu-tēng-pún 1873665
~ (illustration)
(Chhú-siau Bluefarrow (thó-lūn) ê siu-tēng-pún 1873665)
piau-chhiam: 復原
 
[[File:WikiDesktop008.png|thumb]]'''Iōng-chiá kài-bīn''' ([[Eng-gí]]: user interface) sī lâng ([[iōng-chiá]]) kap [[ki-khì]], si-siat, [[tiān-náu thêng-sek]], [[ke-si]] (tool), iah sī [[hē-thóng]] sio [[chih-chiap]] (interact) ê hong-hoat. Iōng-chiá kài-bīn chú-iàu thê-kiong 2 lūi hong-hoat:
 
* [[Su-ji̍p]] (input), hō͘ iōng-chiá ē-tit chhau-chok hē-thóng
4

次編輯