"Tiong-hoâ Soviet Kiōng-hô-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Bot: Kā lūi-pia̍t Tiong-kok le̍k-sú thè-ōaⁿ chò Tiong-kok ê le̍k-sú
('''Tiong-hoâ Soviet Kiōng-hô-kok''' (Hàn-gí: 中華蘇維埃共和國) sī Tiong-kok Kiōng-sán Tóng1931 nî 11 goe̍h 7 ji̍t tī Kang-... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
~ (Bot: Kā lūi-pia̍t Tiong-kok le̍k-sú thè-ōaⁿ chò Tiong-kok ê le̍k-sú
 
'''Tiong-hoâ Soviet Kiōng-hô-kok''' ([[Hàn-gí]]: 中華蘇維埃共和國) sī [[Tiong-kok Kiōng-sán Tóng]] tī [[1931 nî]] [[11 goe̍h 7 ji̍t]] tī [[Kang-sai]] [[Sūi-kim]] kiàn-li̍p ê [[siā-hoē-chú-gī]] kok-ka. [[1934 nî]], Tiong-kok Kiōng-sán Tóng in-ūi [[Bān-lí Tn̂g-cheng]] cháu khì [[Siám-sai]], [[1936 nî]] siú-to͘ poaⁿ khì [[Iân-an]]. [[1937 nî]] bia̍t-bông, kái-miâ kiò chò "[[Tiong-hoâ Bîn-kok]] [[Siám-Kam-Lêng Pian-khu]] chèng-hú".
 
[[CategoryLūi-pia̍t:Tiong-kok ê le̍k-sú]]