"Kùi-cho̍k" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (唐吉訶德的侍從 iōng choán-ia̍h sóa ia̍h-bīn Hôa-cho̍k kòe Kùi-cho̍k
'''HôaKùi-cho̍k''', (貴族) kiò-chó '''[[kùi-cho̍k''' chèng-tī]] lāi-bīn ê chi̍t ê [[siā-hōe kai-kip]].
 
==Se-hng sè-kài ê kùi-cho̍k hâm-thâu==
<table>
<tr>
<tr>
<td>[[hông-tè]]
<td>皇/
<td>emperor
 
 
<tr>
<td>[[thâutāi-lângchhin-ông]]
<td>ヴェリーキー・クニャージ
<td>(皇男子)
<td>Grand prince
 
<tr>
<td>[[tāi-kong]]
<td>大公
<td>archduke
 
<tr>
<td>[[prince|ông-chiok]]
<td>王爵
<td>prince
 
<tr>
<td>[[chhin-ông]]
<td>親王
<td>prince
 
<tr>
<td>(tōa-)[[kong-chiok]]
<td>(大)()
<td>(arch)duke
 
<tr>
<td>kîⁿ[[hâu-kongchiok]]
<td>侯爵
<td>marquess
 
<tr>
<td>kōan[[pek-kongchiok]]
<td>伯爵
<td>earl / count
 
<tr>
<td>[[chú-kōan-kongchiok]]
<td>子爵
<td>viscount
 
<tr>
<td>sin[[lâm-chiok]]
<td>男爵
<td>baron
 
<tr>
<td>[[chún-sinlâm-chiok]]
<td>準男爵
<td>baronet
 
<tr>
<td>[[khiâ-sū]]
<td>騎士
<td>knight
</table>
 
==Koh khoàⁿ==
[[Category:Jîn-bu̍t]]
*[[Kazoku]]
 
[[Category:JînSiā-bu̍thōe kai-kip]]
[[Category:Kùi-cho̍k hâm-thâu]]
6,621

次編輯