"Hâu-chiok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Hâu-chiok''' (公爵) sī chi̍t ê kùi-cho̍k chiok-ūi, tī kong-chiok ê ē-kha, pek-chiok ê koán-téng. Tī se-hng kok-ka mā ū chia chio… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
 
'''Hâu-chiok''' (爵) sī chi̍t ê [[kùi-cho̍k]] [[chiok-ūi]], tī [[kong-chiok]] ê ē-kha, [[pek-chiok]] ê koán-téng.
 
Tī se-hng kok-ka mā ū chia chiok-ūi, Eng-gí kiò chò ''marquess''.
匿名使用者