"Wikipedia:Tāi-sài-koán" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Chhú-siau 2001:44c8:42cc:61:1:1:e4e5:ee89 ê siu-kái, kái tńg khì 翁柏蔚 siōng bóe ê siu-tēng-pún
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
~ (Chhú-siau 2001:44c8:42cc:61:1:1:e4e5:ee89 ê siu-kái, kái tńg khì 翁柏蔚 siōng bóe ê siu-tēng-pún)
 
==العربية==
[[Arabia-gí|ar]]:00oiuuioovnñnnjkbyuiijhvg7y576tyu
 
==Deutsch==
15

次編輯