"Bîn-cho̍k pang-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Bîn-cho̍k pang-kok''' (Eng-gí: ''nation state''), ia̍h '''bîn-cho̍k kok-ka''', sī kóng chi̍t-ê chi̍t-ê hun-bêng ê bûn-hòa ia̍h cho̍k-kûn… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Bîn-cho̍k pang-kok''' ([[Eng-gí]]: ''nation state''), ia̍h '''bîn-cho̍k kok-ka''', sī kóng chi̍t-ê chi̍t-ê hun-bêng ê bûn-hòa ia̍h [[cho̍k-kûn]] (''ethnic group'', chi̍t-ê "[[bîn-cho̍k]]" [''nation''] ia̍h "[[jîn-bîn]]" [''people'']) khiā tī chi̍t ūi [[léng-thó͘]] tang-tiong sêng-li̍p [[pang-kok]] (tiāⁿ sī [[chú-khoân pang-kok]]), iû in lâi chò chú-iàu ê tī-lí khang-khòe. KapKah phó͘-thóng ê iōng-gí [[kok-ka]] (''country'') bô-kâng, kok-ka bô it-tēng ū chú-iàu ê cho̍k-kûn.
 
{{stub}}