"Tek-hēng thoân-sìn" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (A-lú-mih sóa Cheng-chiat thoân-sìn chit ia̍h khì Tek-hēng thoân-sìn
'''Tek-hēng thoân-sìn''' ([[Eng-gí]]: ''virtue signalling'') sī kóng tùi [[tō-tek]] kè-ta̍t ê tiâu-kang piáu-hiān. Tī thoân-thóng ê ha̍k-su̍t tang-tiong it-poaⁿ sī leh kóng chi̍t kóa thang thoân-ta̍t tō-tek ê hêng-tōng. Tī kīⁿkīn-taⁿ ê sú-iōng, tiāⁿ hông ēng lâi phoe-phêng chò gōa-piáu khah iâⁿ hêng-tōng ê lâng.
 
{{stub}}