"Ukraina" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
*Koaⁿ-hong gí-giân: [[Ukraina-gí]]
*Hú-siâⁿ: [[Kyiv]]
*Chóng-thóng: [[PetroVolodymyr PoroshenkoZelensky]]
*Chhōa-thâu ê pō͘-tiúⁿ: Volodymyr Hroysman
*Bīn-chek: 603,700 [[km²]] (pâi tē-43-ūi).
5

次編輯