"Bí-kok Kok-bū Pō͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
[[File:United States Department of State headquarters.jpg|thumb|Bí-kok Kok-bū Pō͘ chóng-pō͘.]]
 
'''Bí-kok Kok-bū Pō͘''' ([[Eng-gí]]: ''United States Department of State''), Hàn-bûn mā hoan-e̍k chò '''Kok-bū-īⁿ''' (國務院), sī [[Bí-kok]] chú-koán [[kok-chè koan-hē]] ê [[liân-pang]] chân-kip hêng-chèng pō͘-mn̂g.
 
== Hō-miâ ==
匿名使用者