"Ke-bah" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (added Category:Ke-ah using HotCat
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
'''Ke-bah''' sī [[ke-á]] ê bah (kiam kut-á kap sin-thé kî-tha pō͘-ūi), sī thong sè-kài siāng phó͘-phiànthong ê bah-lūi si̍t-bu̍tchâi chi̍t khoán.
 
{{stub}}
匿名使用者