"953 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Chhú-siau 5.194.172.138 (thó-lūn) ê siu-tēng-pún 1931862
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
(Chhú-siau 5.194.172.138 (thó-lūn) ê siu-tēng-pún 1931862)
piau-chhiam: 復原
 
sè-kí=10 |
aū-sè-kí=11 |
 
ممنهتمهعتنجخمتنمعخخخ
chêng 2 nî-tāi=930 |
chêng 1 nî-tāi=940 |
2

次編輯