"Tiān-náu iû-hì" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
 
== Iōng-gí ==
Eng-gí it-poaⁿ kā kok khoán tiān-náu iû-hì kiò ''video game'', sī keng-kòe sī-kak mûi-thé ūn-chokchoán--ê, siong-tùi chit khoán ia̍h ū lēng-gōa ê ''audio game'', ì-sù sī [[siaⁿ-im]] chò chú-iàu sêng-hun ê iû-hì, chóng-sī bô phó͘-phiàn.
 
{{stub}}
匿名使用者