"Pài-jī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (A-lú-mih iōng choán-ia̍h sóa ia̍h-bīn Lé-pài-jī kòe Pài-jī
 
{{Chit le-pai chhit jit}}
 
'''Lé-pàiPài-jī''', it-poaⁿ kóng '''pài-jī''', sī chi̍t-ê [[lé-pài (sî-kan)|lé-pài]] tang-tiong ê chi̍t [[Kang|ji̍t]], gia̍p tī [[lé-pài-it]] kap [[lé-pài-saⁿ]] chi kantiong-ng.
 
Tī kok-chè piau-chún [[ISO 8601]] lāi-té, pài-jī sī chi̍t lé-pài ê tē-2 ji̍t, m̄-koh tī ji̍t-siông ēng-hoat lāi-bīn mā tiāⁿ sǹg chò tē-3 ji̍t.