"Pài-saⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (A-lú-mih iōng choán-ia̍h sóa ia̍h-bīn Lé-pài-saⁿ kòe Pài-saⁿ
 
{{Chit le-pai chhit jit}}
 
'''Lé-pàiPài-saⁿ''' ([[hàn-jī]]: {{lang|zh|禮拜三}}), it-poaⁿ kóng '''pài-saⁿ''' ({{lang|zh|拜三}}), sī chi̍t-ê [[lé-pài (sî-kan)|lé-pài]] lāi ê chi̍t [[Kang|ji̍t]], gia̍p tī [[lé-pài-jī]] kap [[lé-pài-sì]] chi kan.
 
Nā chiàu kok-chè piau-chún [[ISO 8601]], pài-saⁿ sī chi̍t lé-pài ê tē-3 ji̍t, m̄-koh tī it-poaⁿ mā tiāⁿ sǹg chò tē-4 ji̍t.