"Pài-sì" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (A-lú-mih iōng choán-ia̍h sóa ia̍h-bīn Lé-pài-sì kòe Pài-sì
{{Chit le-pai chhit jit}}
 
'''Lé-pàiPài-sì''', it-poaⁿ kóng '''pài-sì''', sī chi̍t-ê [[lé-pài (sî-kan)|lé-pài]] tiong ê chi̍t [[Kang|ji̍t]], gia̍p tī [[lé-pài-saⁿ]] kap [[lé-pài-gō͘]] chi kantiong-ng.
 
Tī kok-chè piau-chún [[ISO 8601]] lāi-té, pài-sì sī chi̍t lé-pài ê tē-4 ji̍t, m̄-koh tī ji̍t-siông tiong mā tiāⁿ sǹg chò tē-5 ji̍t.