"Pài-sì" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Pài-sì''' sī chi̍t-ê [[lé-pài (sî-kan)|lé-pài]] tiong ê chi̍t [[Kang|ji̍t]], gia̍p tī [[pài-saⁿ]] kap [[pài-gō͘]] tiong-ng.
 
Tī kok-chèsio̍k piauphó͘-chúnthong [[ISO 8601]] lāi-té, pài-sì chò chi̍t lé-pài ê tē-45 ji̍t,kang; chóng-koh ùi ji̍t-siông[[ISO tiong8601]] phiau-chún tiāⁿlāi-té, pài-sì sǹg chòchi̍t lé-pài ê tē-54 ji̍tkang.
 
[[Category:Sî-kan]]