"Pài-sì" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
'''Pài-sì''' sī chi̍t-ê [[lé-pài (sî-kan)|lé-pài]] tiong ê chi̍t [[Kang|ji̍t]], gia̍p tī [[pài-saⁿ]] kap [[pài-gō͘]] tiong-ng.
 
Sè-sio̍k phó͘-thong kā pài-sì chò chi̍t-ê lé-pài ê tē-5 kang; chóng-sī ùi [[ISO 8601]] phiau-chún lāi-té, pài-sì sǹg chi̍t lé-pài ê tē-4 kang. Nā sè-sio̍k mā tiāⁿ kā pài-sì chò tē-5 kang.
 
[[Category:Sî-kan]]