"Africa (Lô-má séng-hūn)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

y u do dis
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
(y u do dis)
piau-chhiam: 復原
 
[[File:Africa proconsularis SPQR.png|thumb|116 nî ê sî Africa proconsularis séng ê ūi-tì (o͘-tò͘-âng)]]
 
'''Africa proconsularis''' sī [[Kó͘-tāi Lô-má|Lô-má]] ê chi̍t séng, i goân-té sī [[Carthage]] khòng-chè ê tē-hng.
 
== Iân-kek ==
Lô-má cheng-ho̍k Carthage liáu-āu, chêng 146 nî kiàn-li̍p khí '''Africa''' hêng-séng. Āu-bóe koh ùi āu 46 nî chó-iū chiong [[Tunisia]] tē-khu sin siat chò [[Africa Vetus]] séng; chiong [[Numidia]] tē-khu siat chò [[Africa Nova]] séng.
匿名使用者