"Gōa-jī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Gōa-jī''' ([[Tek-gí]]: ''Fremdwort'') sī tùi kî-tha [[giân-gí]] ín--ji̍p-lâi ê [[tan-jī]], in-ūi sú-iōng sî-kan bô kú he̍k-chiá sī kî-tha goân-in, in-ê siá-hoat, pí-lūn [[gí-hêng piàn-hòa]] kap [[chō-jī-hoat]] téng sêng-hun iáu koh pó-chhî goân gōa-gí ê sek-iūⁿ.
 
Pí-lūn tī Tek-gí lāi-bīn [[Latin-gí]] lâi-goân ê jī tang-tiong, ''Industrie'' ("sán-gia̍p") thang sǹg sī gōa-jī, nā chāi-lâi-hòa ê ''Frucht'' ("chúi-kó", gí-goân ''frū̆ctus'') thang sǹg sī [[chioh-jī]] (''Lehnwort''). Nā chiàu pe̍h-ōe-jī ê lí-lō͘ lâi kóng, "''[[cola]]''" thang sǹg sī gōa-jī, "khò͘-lah" sǹg sī chioh-jī.
 
{{stub}}