"Tek-ì-chì Tè-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (机器人:变更分类Tek-kok le̍k-sú为Tek-kok ê le̍k-sú)
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
 
'''Tek-ì-chì Tè-kok''' ([[Tek-gí]]: ''Deutsches Kaiserreich''; chèng-sek hō-miâ sī ''Deutsches [[Reich]]'') sī chí [[Tek-kok]] chū 1871 nî thóng-it kàu 1918 nî hông-tè [[Wilhelm 2-sè]] thè-ūi kî-kan ê chèng-thé.
 
{{stub}}
匿名使用者