"Pe̍h Chhù" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (A-lú-mih sóa Pe̍h Kiong chit ia̍h khì White House
[[File:WhiteHouseSouthFacade.JPG|thumb|Pe̍h Kiong]]
 
'''Pe̍hWhite KiongHouse''' ([[Engóa-gí]]im: ''White"Hoáit House'',Hàu-suh" ;ì-sù: "Pe̍h Chhù"), hàn-bûn-sek hoan-e̍k sī '''Pe̍h Kiong''', sī [[Bí-kok]] [[chóng-thóng]] khiā-khí kiam pān-kong ê só͘-chāi. Siat tī hit kok ê siú-tō͘ [[Washington, D.C.]]. Tùi [[John Adams]] khai-sí, Pe̍h Kiong tio̍h ēng chò chóng-thóng ê ki-só͘ kàu chit-má.
 
== Kiàn-tio̍k-bu̍t ==