"Pe̍h Chhù" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
[[File:WhiteHouseSouthFacade.JPG|thumb|Pe̍h KiongChhù]]
 
'''Pe̍h Chhù''' ([[Eng-gí]]: ''White House'' "Hoái-thoh Hàu-suh"), thong-sio̍k sī hoan-e̍k chò '''Pe̍h Kiong''', sī [[Bí-kok]] [[chóng-thóng]] khiā-khí kiam pān-kong ê só͘-chāi. Siat tī hit kok ê siú-tō͘ [[Washington, D.C.]]. Tùi [[John Adams]] khai-sí, Pe̍h Kiong tio̍h ēng chò chóng-thóng ê ki-só͘ kàu chit-má.