"Apollo kè-ōe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
[[File:Aldrin Looks Back at Tranquility Base - GPN-2000-001102.jpg|thumb|Apollo 11 ê siòng-phìⁿ, lāi-bīn sī thài-khong-jîn [[Buzz Aldrin]] kap [[Apollo go̍eh-kiû chûn-chhng|go̍eh-kiû chûn-chhng]].]]
 
'''Apollo kè-e̍k''' ([[Eng-gí]]: ''Apollo program''; óa-im: "A-pó-loh *") sī [[Bí-kok]] [[NASA]] ūi tio̍h sàng jîn-lūi khì [[go̍eh-kiû]], jî-chhiáⁿ chò gián-kiù ê [[thài-khong hui-hêng]] kè-e̍k, tī [[1961 nî]] chì [[1975 nî]] kî-kan si̍t-si. [[Saturn V]] kap [[Saturn IB]] sī kè-e̍k só͘ sú-iōng ê [[hóe-chìⁿ]].
 
Kè-e̍k tang-tiong lóng-chóng ū 6 pái ê [[go̍eh-kiû chiūⁿ-lio̍k]]. Thâu chi̍t pái sī [[1969 nî]] ê [[Apollo 11]], [[Neil Armstrong]] sī tāi-seng khiā chiūⁿ go̍eh-kiû ê [[thài-khong-jîn]]; siōng-bóe chi̍t pái ê chiūⁿ-lio̍k sī [[1972 nî]] ê [[Apollo 17]].