"Iōng-chiá thó-lūn:S205643" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Sotiale sóa Iōng-chiá thó-lūn:S205643 chit ia̍h khì Iōng-chiá thó-lūn:Lamchuhan: 當重新命名使用者「S205643」至「Lamchuhan」時自動移動頁面
(Sotiale sóa Iōng-chiá thó-lūn:S205643 chit ia̍h khì Iōng-chiá thó-lūn:Lamchuhan: 當重新命名使用者「S205643」至「Lamchuhan」時自動移動頁面)
piau-chhiam: Sin choán-ia̍h
(Mò̤ chă)
29

次編輯