"Apollo kè-ōe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (A-lú-mih iōng choán-ia̍h sóa ia̍h-bīn Apollo kè-e̍k kòe Apollo kè-ōe
 
[[File:Aldrin Looks Back at Tranquility Base - GPN-2000-001102.jpg|thumb|Apollo 11 ê siòng-phìⁿ, lāi-bīn sī thài-khong-jîn [[Buzz Aldrin]] kap [[Apollo go̍eh-kiû chûn-chhng|go̍eh-kiû chûn-chhng]].]]
 
'''Apollo kè-e̍kōe''' ([[Eng-gí]]: ''Apollo program''; óa-im: "A-pó-loh *") sī [[Bí-kok]] [[NASA]] ūi tio̍h sàng jîn-lūi khì [[go̍eh-kiû]], jî-chhiáⁿ chò gián-kiù ê [[thài-khong hui-hêng]] kè-e̍kōe, tī [[1961 nî]] chì [[1975 nî]] kî-kan si̍t-si. [[Saturn V]] kap [[Saturn IB]] sī kè-e̍kōe só͘ sú-iōng ê [[hóe-chìⁿ]].
 
Kè-e̍kōe tang-tiong lóng-chóng ū 6 pái ê [[go̍eh-kiû chiūⁿ-lio̍k]]. Thâu chi̍t pái sī [[1969 nî]] ê [[Apollo 11]], [[Neil Armstrong]] sī tāi-seng khiā chiūⁿ go̍eh-kiû ê [[thài-khong-jîn]]; siōng-bóe chi̍t pái ê chiūⁿ-lio̍k sī [[1972 nî]] ê [[Apollo 17]].
 
Ùi [[Apollo 1]] ê chhì-giām sū-kò͘ lāi-bīn, [[Gus Grissom]], [[Ed White]] kap [[Roger Chaffee]] hi-seng liáu sèⁿ-miā.
 
[[Category:Thài-khong]]
[[Lūi-pia̍t:Apollo kè-e̍kōe]]