"Goā-lâi-gú" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
== Iōng-gí ==
Tī Eng-gí kóng ê ''[[chioh-jī|loanword]]'', sī chí bô keng-kòe hoan-e̍k he̍k-chiá taⁿ kái sió-khóa to̍h ti̍t-chiap chioh ji̍p chāi-lâi giân-gí sú-iōng ê gōa-lâi-gí. Tī Tek-gí giân-gí-ha̍k kài, ū chi̍t jī sī ''[[Fremdwort]]'', sī chíkóng gōa-lâi-gí tang-tiong ho͘-im, tàu-jī, [[khut-chiat (giân-gú-ha̍k)|khut-chiat]] (''inflection'') kap [[sèng-pia̍t (bûn-hoat)|sèng-pia̍t]] téng sèng-chit iáu bô chin ha̍h chāi-tē giân-gí ê chi̍t khoán.
 
Tī Ji̍t-gí, gōa-lâi-gí (外来語 ''[[gairaigo]]'') chú-iàu sī chíleh kóng m̄-sī keng-kòe Hàn-jī ín ji̍p ê gōa-gí jī, it-poaⁿ [[Choán-siá ji̍p Ji̍t-pún-gí|choán chò]] [[katakana]] kì-siá.
 
[[Category:Giân-sû]]