"Khong-káng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Khong-káng''' (Eng-gí: ''airport'') ia̍h '''hâng-khong-chām''' sī tàu koan-liân si-siat ê hui-hêng-tiûⁿ, tōa-pō͘-hūn sī ūi siong-gia̍p… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
 
[[File:Sultan Azlan Shah Airport.JPG|thumb|Khong-káng]]
 
'''Khong-káng''' ([[Eng-gí]]: ''airport'') ia̍h '''hâng-khong-chām''' sī tàu koan-liân si-siat ê [[hui-hêng-tiûⁿ]], tōa-pō͘-hūn sī ūi siong-gia̍p khong-tiong kau-thong khí--ê. Khong-káng ū [[kàng-lo̍h-khu]] (''landing area''), sī ē-tàng thàng khong-tiong ê khai-hòng khong-kan, siōng-bô hâm chi̍t-ê ū-leh koán-lí ê pêⁿ-bīn pí-lūn [[cháu-tō]] (''runway'') hō͘ hui-hêng-ki ē-tàng khí-poe, ia̍h he̍k-chiá sī thêng [[ti̍t-seng-ki]] leh ēng ê [[ti̍t-seng-pêⁿ]] (''helipad''), mā tiāⁿ koh hâm chi̍t kóa kî-tha kiàn-tio̍k-bu̍t, chhiūⁿ [[khòng-chè-thah]], [[ki-khò͘]] (''hangar''), kap [[khong-káng-thâu]] (''terminal'').
 
108

次編輯