"Tāi-thóng Pah-hòe Kong-si" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
Éng-pái Tāi-thóng Chi̍p-thôan tī [[Hōng-soaⁿ-chhī]] mā-ū khui chi̍t-keng Tāi-thóng Pah-hòe, chit-má í-keng kiat-sok êng-gia̍p. Hiān-sî taⁿ-ū [[Tāi-thóng Pah-hòe Hô-pêng-tiàm]] koh hō-chòe "Tāi-thóng Pah-hòe".
 
==Chham-khòaⁿ==
*[[Tāi-thóng Sin-sè-kí]]
*[[Tāi-thóng Chhiau-chhī]]
*[[Tāi-li̍p Pah-hòe]]
*[[Tāi-sin Pah-hòe]]
 
[[Category:Ko-hiông-chhī]]