"Tâi-oân le̍k-sú" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
({{Template:Tâi-oân le̍k-sú}})
 
== Jı̍t-pún sî-tāi ==
{{main|Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi}}
[[Kah-ngó˙chiàn-cheng]] chheng-tiâu phah-su Ji̍t-pún.
[[1894 nî]], [[Tāi-chheng]] kah [[Ji̍t-pún]] in-ūi Tiâu-sián būn-tê hoat-seng [[Kah-ngó˙chiàn-cheng]]. Tāi-chheng chiàn-pāi, Tâi-oân koah-hō͘ [[Ji̍t-pún]].
 
<table border="1" cellpadding="2">
<caption>[[Tâi-ôan chóng-tok]] </caption>
<tr><th>Hun-kî</th><th>Sî-kan</th><th>Kai-kip</th><th>Miâ</th></tr>
<tr><th rowspan=7>綏撫時期 (1895~1919) chá-kî bú-koaⁿ chóng-tok</th><td>1</td><td>Hái-kun tāi-chiòng</td><td>樺山資紀</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Lio̍k-kun tiong-chiòng</td><td>桂太郎</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Lio̍k-kun tiong-chiòng</td><td>乃木希典</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Lio̍k-kun tāi-chiòng</td><td>兒玉源太郎</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Lio̍k-kun tāi-chiòng</td><td>佐久間左馬太</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Lio̍k-kun tāi-chiòng</td><td>安東貞美</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Lio̍k-kun tiong-chiòng</td><td>明石元二郎</td></tr>
<tr><th rowspan=9>同化時期 (1919~1937) Bûn-koaⁿ chóng-tok</th><td>8</td><td>Bûn-koaⁿ</td><td>田健治郎</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Bûn-koaⁿ</td><td>內田嘉吉</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Bûn-koaⁿ</td><td>伊澤多喜男</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Bûn-koaⁿ</td><td>上山滿之進</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Bûn-koaⁿ</td><td>川村竹治</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Bûn-koaⁿ</td><td>石塚英藏</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bûn-koaⁿ</td><td>太田政弘</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Bûn-koaⁿ</td><td>南 弘</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Bûn-koaⁿ</td><td>中川健藏</td></tr>
<tr><th rowspan=3>皇民化時期 (1937~1945) Aū-kî bú-koaⁿ chóng-tok</th><td>17</td><td>Hái-kun tāi-chiòng</td><td>小林躋造</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Hái-kun tāi-chiòng</td><td>長谷川清</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Lio̍k-kun tāi-chiòng</td><td>安藤利吉</td></tr>
</table>
 
== Tiong-hôa-bîn-kok thóng-tī ê Tâi-oân ==
138

次編輯