"Tâi-oân le̍k-sú" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~
== Jı̍t-pún sî-tāi ==
{{main|Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi}}
[[1894 nî]], [[Tāi-chheng]] kah [[Ji̍t-pún]] in-ūi Tiâu-sián būn-tê hoat-seng [[Kah-ngó͘ chiàn-cheng]]. Tāi-chheng chiàn-pāi, [[1895 nî]] Tâi-oân koah-hō͘ [[Ji̍t-pún]].
 
== Tiong-hôa-bîn-kok thóng-tī ê Tâi-oân ==
138

次編輯