"Iōng-chiá thó-lūn:Sunshine678" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎map: 新章節
 
Thanks, [[Iōng-chiá:Kwamikagami|Kwamikagami]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Kwamikagami|thó-lūn]]) 2019-nî 7-goe̍h 21-ji̍t (Lé-pài) 20:01 (UTC)
 
== Re: [[Iōng-chiá thó-lūn:Payuholake#Iú-koan Goân-sò͘ lia̍t-toaⁿ|Iú-koan Goân-sò͘ lia̍t-toaⁿ]] ==
 
Èng-kai m̄-bián kái--ah. Tō-siā.--[[Iōng-chiá:Yoxem|Yoxem]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Yoxem|thó-lūn]]) 2019-nî 12-goe̍h 24-ji̍t (Pài 2) 12:43 (UTC)