"Bûn-jī hē-thóng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
{{TwinZMN|1|文字系統}}
:''Koan-hē tiān-náu ê "bûn-jī" chu-liâu, khòaⁿ [[bûn-jī (tiān-náu)]].''
'''Bûn-jī hē-thóng''' sī iōng tô·-hêng lâi kì-lok [[gí-giân]] ê hē-tóng. Chit chióng tô·-hêng, it-poaⁿ kiò-chòe bûn-jī. 1-ê gí-giân ē-sài iōng 1-chóng í-siōng ê bûn-jī hē-thóng lâi piáu-ta̍t. 1-ê bûn-jī hē-thóng ē-sài iōng tī 1-chóng í-siōng ê gí-giân. 1 thò bûn-jī hē-thóng kap 1-chóng gí-giân sio-kap ê sî, su-iàu 1-thò [[chiàⁿ-jī-hoat]].
 
Bûn-jī hē-thóng it-poaⁿ ē-sài chho· hun chòe 3-lūi. '''Piáu-ì bûn-jī''' (logographic), '''Im-chiat bûn-jī''' (syllabic) kap '''Phèng-im bûn-jī''' (alphabetic).
 
== Bûn-jī hē-thóng ê le̍k-sú ==
90

次編輯