"Iōng-chiá thó-lūn:Sunshine678" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
 
:{{ping|Sunshine678}}汝好,我進前有看着汝佇[[Wikipedia:漢字兮用字規範]]兮“lâng”條目內面有寫講「...吳語、閩東語版本嘛用著即字...」。毋過吳語兮'''儂'''若像嘛是'''人''',吳語內底'''儂'''這個字是'''汝'''兮意思。若有啥誤會,請多指教。--[[Iōng-chiá:翁柏蔚|翁柏蔚]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Sunshine678|對話]]) 2020-nî 1-goe̍h 29-ji̍t (Pài 3) 10:02 (UTC)
:{{ping|翁柏蔚}} Kin-kì Tâi-oân kàu-io̍k-pō͘ ê kóng-hoat ([http://twblg.dict.edu.tw/holodict_new/compile1_3_9_2.jsp chham-khó chia]), "lâng" ê pún-jī khak-si̍t sī "儂". Ngô͘-gí ê "儂" ([http://baike.baidu.com/item/侬 chham-khó chia]) ū chin chē ì-sù, bô-kāng só͘-chāi ì-sù ná-chhiūⁿ mā bô-kāng, m̄-koh Ngô͘-gí-khu lâm-pō͘ (khah óa Ban-gí-khu) ê ì-sù tio̍h sī "lâng".--[[Iōng-chiá:Sunshine678|Sunshine678]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Sunshine678|thó-lūn]]) 2020-nî 1-goe̍h 31-ji̍t (Pài 5) 01:45 (UTC)
:{{ping|Sunshine678}}多謝汝兮解說,焉爾瞭解矣--[[Iōng-chiá:翁柏蔚|翁柏蔚]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Sunshine678|對話]]) 2020-nî 1-goe̍h 31-ji̍t (Pài 5) 16:06 (UTC)
90

次編輯