"Wikipedia:Tāi-sài-koán" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
:''讀無白話字?請看[[Wikipedia:Tāi-sài-koán/Hàn-jī]].''
'''大使館'''是外語人士和河洛話Wikipedia溝通的管道。 [[:m:Wikimedia Embassy|Wikimedia Embassy]]列出所有的大使館。
 
'''Tāi-sài-koán''' sī gōa-gí jîn-sū hām Hō-ló-oē Wikipedia ko·-thong ê koán-tō. [[:m:Wikimedia Embassy|Wikimedia Embassy]] lia̍t chhut só·-ū ê tāi-sài-koán.
60

次編輯