"Tāi-thóng Pah-hòe Kong-si" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
[[File:大統五福店.JPG|thumb|Hiān-sî ê Tāi-thóng.]]
 
'''Tāi-thóng Pah-hòe Kong-si''' (大統百貨公司), sī [[Ko-hiông]] ê [[pah-hòe kong-si]], [[Tāi-thóng Chi̍p-thôan]] ê chi̍t hūn-chú. Thâu chi̍t keng kuikhui tī [[Sin-hin-khu]] ê [[Ngó͘-hok Lō͘ ]] piⁿ, [[1975 nî]] khai-bō͘, chhòng-pān-jîn sī [[Ngô͘ Iāu-têng]] (吳耀庭).
 
Chit keng Tāi-thóng pat sī [[Tâi-oân]] siāng-tōa ê pah-hòe kong-si, m̄-koh tī [[1995 nî]] [[10 goe̍h 26 ji̍t]] hoat-seng [[hóe-sio]], liáu-āu ôan-chôan hòe-khì. Kàu [[2006 nî]] khah thiah-chò 4-chân, têng-sin khai-gia̍p, kái-miâ "Tāi-thóng 262". 2010 nî koh kài tńg "Tāi-thóng".
 
==Hun tiàm==
Éng-pái tī [[Hōng-soaⁿ-chhī]] mā-ū khui Tāi-thóng, chit-má í-keng2004 kiat-sok êngsiu-gia̍psoah. ĀuLēng-lâigoā koh ū tī Hô-pêng Lō͘ khui chi̍t keng Hô-pêng tiàm.
 
==Hiòng-goā liân-kiat==